Träna rätt med mängder av data från puls- och/eller effektmätare tillsammans med din egen uppskattade känsla efter varje pass. Vi kan följa och analysera dina resultat för att strukturera din träning med rätt intensitet och rätt balans mellan träning och vila för att din träning ska vara så effektiv som möjligt.

Efter att du har skickat in din intresseanmälan kontaktar vi dig för en konsultation. Du får sedan tillgång till din plattform för träningsplanering och uppföljning där vi planerar och interagerar tillsammans om hur din periodisering, omfattning och inriktning på träningen ska vara. Du har givetvis personligt inflytande över din schemaläggning och träningsplanering.

Här är vår plattform för träningsplanering och uppföljning som bygger på Today´s Plan. Har du Personlig träningsrådgivning via oss är det här du hittar ditt träningsschema, skickar meddelande, notiser och noteringar till din coach. Du får även en extremt bra uppföljning på dina utförda pass genom att det kopplas samman med din data ifrån Garmin Connect och Polar Flow etc. Du får uppskatta din känsla efter varje pass vilket gör detta verktyg heltäckande. Enkelt, Tillgängligt och Mätbart.

Plattformen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome. Men för att få en översikt över genomförd och planerad träning är det lättast är att använda Today´s plan Appen som finns där appar finns.